Mad Dog

Celé jméno: Martin Hawkins
Alias: ?

Česky: ?
Činnost: vrah
Status: mrtvý
První záznam: 1989
Členství: ?

20%

Síla

20%

Odolnost

20%

Inteligence

20%

Rychlost

40%

Nebezpečí

Martin byl v dětství zneužíván svým vlastním otcem, a to mělo za následek jeho psychické zhroucení. Martin si myslel, že k němu promlouvá Panna Marie a žádá po něm, aby odstranil ze světa rozsévače nemocí. Martin začal brutálně vraždit a svým obětem rozřezával tvář a pohlavní orgány. Byl shledán nesvéprávným a převezen do Státní psychiatrické léčebny v Metropolis. Jeho péče se ujal Amadeus Arkham, který si uvědomil, že zde chybí zařízení, které by se mohlo postarat o nebezpečné psychopaty. Martin posléze utekl a za svou další oběť si vybral Amadeovu rodinu. Jeho ženu a dceru znásilnil, zavraždil a jejich hlavy nechal v domečku pro panenky. Byl znovu dopaden, odsouzen a stal se prvním pacientem v nově otevřeném Arkham Asylum. Amadeus Arkham se osobně ujal „péče“ o Hawkinse, který po šestiměsíční elektrošokové terapii zemřel.

Mad Dog

Schopnosti

Chladné zbraně