Historie světa

Uspořádání světa

Pre-Crisis Multiverse

Na samém počátku existoval pouze jeden svět, ve kterém žili všichni superhrdinové a superzločinci. Vše se změnilo v roce 1963, kdy nový Flash rozvibroval své tělo natolik, až se přenesl do jiného světa. Zde se setkal s původním Flashem, který se vyskytoval v komiksech ve 40. letech. Tehdy se poprvé objevila myšlenka, že existují dva světy. Earth-One, který obývali hrdinové tzv. stříbrné éry komiksů a Earth-Two, ve kterém žili hrdinové ze zlaté éry. Poté, co Flash objevil existenci nového světa, začali superhrdinové z těchto dvou světů spolupracovat a vzájemně přecházeli napříč těmito světy.

Jak se začaly objevovat nové postavy a nová nakladatelství, vznikaly další a další světy, kde se odehrávaly jejich příběhy. Vznikl velký Multiverse, ve kterém existovaly desítky světů, které obývaly stovky postav. Každý svět měla svou vlastní časovou a dějovou linku. Zatímco v jednom světě probíhala průmyslová revoluce, ve druhém se bojovala třetí světová válka. Některé postavy měly vícero podob a odlišné cíle. Brzy bylo velmi obtížné se v tomto množství světů orientovat a nastal chaos. Nutně tedy musela přijít změna, a ta nastala roku 1985, kdy přišla Crisis on Infinite Earths.

Významná událost

Crisis on Infinite Earths

Léta zmatků se chýlila ke konci, když v roce 1985 nastala událost zvaná Crisis on Infinite Earths. Aby opět nastal pořádek mezi světy a postavami, rozsáhlý Multiverse se zmenšil pouze na jeden bezejmenný svět.

Uspořádání světa

Post-Crisis Multiverse

Všechny postavy začaly po Crisis on Infinite Earths znova s čistým štítem a musely si vystačit pouze s jedním světem, přezdívaným New Earth. Řada postav byla modernizována, dostala novou historii či schopnosti. Stále se sice objevovaly i příběhy o alternativních životech hrdinů, ale všechny se odehrávaly v světech zvaných Elseworlds a události, které se zde odehrály, neměly žádný vliv na hlavní svět.

Všichni si spokojeně žili v jednom světě téměř dvacet let. Jenže v roce 2005 se jejich svět ocitl ve stejné situaci jako v roce 1985. Alternativní světy stále přibývaly, připojila se nová nakladatelství, jejichž postavy jen těžko hledaly své místo v současném světě. Komiksový prostor opět začal bobtnat pod náporem nových alternativních světů. Také zůstaly nevyřešeny některé otázky ohledně časové posloupnosti některých příběhů, které se odehrály ještě před Crisis on Infinite Earths. Zdálo se tedy, že jeden svět tolika postavám prostě nestačí a nutně musí explodovat.

Významná událost

Infinity Crisis

V roce 2005, během události Infinite Crisis, komiksový svět explodoval a místo jednoho světa se najednou objevilo 52 světů. Uprostřed těchto světů byl jeden hlavní svět a kolem něho byly zbylé, tématicky rozdělené, světy.

Uspořádání světa

52 Multiverse

Každý hrdina i zločinec našel svůj domov v některém z 52 nových světů. Pistolníci z divokého západu se tak nemuseli o svůj svět dělit s pohádkovými postavami a alternativní postavy se už nemusely skrývat v jiných dimenzích a mohly obývat svůj vlastní svět. Ty nejdůležitější příběhy se však nadále odehrávaly v centrálním světě nadále zvaném New Earth. Stejně jako tomu bylo v Multiversu i v novém uspořádání světů, měl každý svět svou časovou osu. Takže zatímco jeden svět se chystal na příchod druhé světové války, jiný svět už zažíval třetí světovou válku. Na nějaký čas si všechny komiksové světy mohly oddychnout a pokračovat ve svých příbězích.

Významná událost

Flashpoint

V roce 2011 se Flash vrátil v čase, aby a zachránil život své matce. Nevědom si následků této radikální změny v proudu času, tak Flash zcela změnil svou budoucnost. Na Zemi probíhala 3. světová válka mezi Aquamanem a Wonder Womeman a celý svět byl v troskách. Flash se proto opět vydal proti proudu času a tentokrát se musel smířit s tím, že jeho matka zemře.

Uspořádání světa

New 52 Multiverse

Následky Flashových hrátek s časem ovlivnily celý Mutliverse a celá historie všech 52 světů byla vymazána. Všechny postavy začaly úplně od začátku a řada se vydala jiným směrem, než tomu bylo dříve. Také se udělala tlustá čára za jejich dosavadními příběhy a začaly vycházet zcela nové, které neměly návaznost na dlouholetou historii. Koncept 52 světů však přetrval, pouze se změnilo osazenstvo těchto světů a centrální svět se přejmenoval z New Earth na Prime Earth.

Významná událost

Convergence

V roce 2015 vytvořil superzločinec Brainiac nový svět na samém okraji ostatních všech světů. Po několik desítek let sbíral celá města z různých světů a z časů. Některá města pocházela ještě z Multiversa nebo z Infinity Crisis. Všech čtyřicet měst spojil do jedné velké planety. Správu nad planetou převzal Telos. Každé město mělo ze svého středu vybrat šampiona, který soupeřil s bojovníky z jiných měst.

Uspořádání světa

Multi-Multiverse

Brainiac svým činem odhalil, že všechny předchozí světy, které zdánlivě zanikly, ve skutečnosti pořád existují. Světy z Pre-Crisis, 52 Multiverse i New 52 i všichni jejich obyvatelé se v tichosti a zapomnění nadále vyvíjely. Díky tomu mohly opět vycházet příběhy, které se mohly odehrávat prakticky kdekoliv a kdykoliv, přičemž hlavní pozornost byla nadále věnována hlavně událostem, které se odehrávaly v New 52. DC svět tak nikdy nebyl rozsáhlejší.

Významná událost

Rebirth

Přestože se zdálo, že s novým uspořádáním světů by mohli být všichni spokojeni, brzy se ukázalo, že tomu tak není. Stále častěji se ozývaly hlasy, které chtěli opět vidět své staré dobré postavy takové, jaké byly před Flashpointem. Každý zkrátka neocenil úplně nový start a raději by uvítaly staré dobré příběhy, na které byly zvyklí. Jejich prosby byly nakonec vyslyšeny roku 2016, kdy se událo Rebirth, který spojil původní a nový vývoj postav.

Uspořádání světa

Současnost

Po Rebirthu došlo ke sloučení světů New Earth a Prime Earth, kde se odehrávaly příběhy z doby před FlashpointFlashpointem a zároveň z New 52. Všech 52 světů tak bylo obohaceno znovu nalezenou dlouholetou historii. Začaly vycházet komiksy s podtitulem Rebirth, které se snažily vysvětlit odlišný vývoj postav a spojit ji do jedné, na kterou pak navázaly současné komiksy. Jaký efekt mělo Rebirth na ostatních 51 světů zatím není známo.