Maska Medusy

Původně existovalo několik masek, přičemž každá reprezentovala a ovládala jednotlivé emoce. Roger Hayden se rozhodl masky spojit dohromady a vytvořil tak jednu masku, která dokázala ovládat všechny emoce. Kromě ovládání emocí, je dokáže i vysávat. Příliš časté používání však může způsobit, že maska začne pohlcovat i samotného nositele, který tak může přijít o část své svobodné vůle.

Maska Medusy