Srdce temnoty

Černý diamant původem z Afriky, byl přivezen do Evropy, kde byl rozřezán na malé kousky. Každý z těchto malých kousků mohl přivolat ztělesnění zuřivosti zvané Eclipso. Bruce Gordon nashromáždil, co nejvíce těchto diamantů, aby potlačil vliv Eclipsa. Phantom Stranger je však všechny sjednotil zpět do jednoho kusu, který následně zanechal na Měsíci. Později se úlomek diamantu dostal do rukou Jean Loring, kterou posedl duch Eclipso, čímž ji dal nadpřirozené schopnosti.

Srdce temnoty