Archives

Noční vidění

Běžné lidské oko si ve tmě zrovna moc neporadí, pokud není po ruce nějaká svítilna. Evoluce však v některých případech zašla dál a některé jedince vybavila nočním vidění. Díky tomuto vylepšováku dotyčný uvidí i tající kostku čokolády uprostřed temného tunelu. Ti, kteří se nemohou spolehnout na přírodu, si mohou vypomoci brýlemi s nočním viděním. Nicméně, pro získání této schopnosti je třeba, aby tyto brýle byly trvalou součástí výstroje.

Read more
hp endif; ?>
>

Božské síly

Jen několika málo vyvoleným se podaří dostat se na vrchol v žebříčku síly. Ti nejlepší z nejlepších jsou obdařeni takovými schopnostmi, které jsou přisuzovány samotným bohům. Jsou vševědoucí, nesmrtelní, mohou stvořit a ničit vše živé i neživé. Běžnými problémy obyčejných smrtelníků se nezabývají a raději se oddávají pouze vlastním tužbám. Ty často plní jejich věrní služebníci, kteří svého pána náležitě uctívají a chrání v naději, že budou za své služby patřičně odměněni.

Read more
hp endif; ?>
>

Astrální cestování

Díky schopnosti Astrální cestování je možné vytvořit své dvojče, které je tvořené pouze energií a tudíž je nehmotné a může procházet pevnými předměty. Někdy je možné astrálního dvojníka i částečně zhmotnit a může třeba zmáčknout tlačítko pro otevření cely, či poslat vzkaz spojencům. Rozsah schopnosti se také liší. Slabší jedinci mohou svůj éterický duplikát vyslat pouze pár metrů od sebe, zatímco ti mocnější jej mohou poslat na druhý konec světa, nebo i do jiného světa.

Read more
hp endif; ?>
>

Nekromancie

Ne všechno končí smrtí. To dobře vědí nekromanté, kteří dokáží přivést k životu mrtvé. Někteří dokáží oživit pouze čerstvě zabité lidi, jiní si postačí i se ztrouchnivělými kostlivci. Oživlí mrtví jsou však pouze loutkami svého pána, nemají vlastní vůli a pokud se nekromant přestane soustředit na jejich oživení, jeho výtvor se opět promění v hromádku kostí.

Read more
hp endif; ?>
>

Ovládání času

Máte nudnou schůzku, nebo nestíháte zlikvidovat časovanou bombu? Žádný stres, díky své schopnosti můžete posunout čas dopředu nebo zase zpět do minulosti. Tyto posuny se většinou vztahují pouze na osobu, která tuto schopnost má. Pomocí technologie je možné schopnost rozšířit na různá zařízení či dopravní prostředky, se kterými je pak možné cestovat. Jenže změna času může přinést i řadu úskalí. Cestovatel v čase může neuváženým rozhodnutím spustit celý řetěz událostí, které může mít za následek, že zemře velmi důležitá osoba budoucnosti, nebo cestoval zabije své mladší já.

Read more
hp endif; ?>
>

Ovládání gravitace

Sílu zemské tíže lze díky této schopnosti snížit, načež způsobí stav beztíže pro celou zasaženou oblast. Nebo ji naopak zvýšit a pak se všechno přilepí k podlaze. Vlastně se jedná o takovou vylepšenou schopnost levitace či telekineze, jen s tím rozdílem, že místo kouzel a psychiky zde hlavní slovo má fyzika.

Read more
hp endif; ?> >

Ovládání mysli

Ten, kdo dokáže ovládat mysl druhých, dokáže prakticky z ostatních lidí udělat bezmocné služebníky, které poslouchají jeho vůli. Tato schopnost však patří mezi vzácnější a často má i řadu omezení. Mezi ty nejčastější patří, že lze ovládat pouze osoby se slabou vůlí, podobně jako při hypnóze. Na rozdíl od hypnózy však k ovládání jiných stačí vnitřní síla a je možné pouze na omezenou vzdálenost.

Read more
hp endif; ?> >

Cestování časem

Cestování časem je vskutku mocná zbraň. Nepřítel vás porazil? Stačí se vrátit v čase a tentokrát budete jeho úmysly znát dopředu. Schytal to váš nejlepší parťák? Honem zpět a tentokrát mu zachráníte krk. Zní to snadně, ale schopnost může být velmi nebezpečná, neboť nešetrným zacházením s časovou osou se můžete třeba vymazat z existence, nebo rovnou celou planetu, tak pozor!

Read more
hp endif; ?> >

Vyvolávání

Lidé s magickými schopnostmi se často setkají s různými éterickými bytostmi, které jim mohou nebo musí sloužit. Někdy se prostě hodí mít po ruce džina, ducha či snad samotného Satana. Tito služebníci jim pak mohou sloužit jako osobní garda či nesmírně užiteční špioni. Vyvolání těchto bytostí se často váže na schopnosti daného člověka, ale někdy k tomu slouží i magické předměty.

Read more
hp endif; ?> >

Termovize

Termovize, nebo-li vidění všeho živého i neživého, které nějakým způsobem vydává teplo. Ať už jde o udýchané studenty na tělocviku, nebo o právě pečené kuře. S termovizí lze vidět, kolik nepřátel se nachází v budově, či zda se v lese nachází nějaká vhodná kořist. Podobně jako rentgenové vidění dokáže proniknout i skrze překážky, nicméně termovize je omezenější a poradí si tak jen s tenkými stěnami a o jejím použití v parném létě by se také dalo dost spekulovat. Někteří však termovizi posunuli ještě dál a dokáží ji využít opačně – ze svých očí vystřelí tepelný paprsek, jenž roztaví vše, co mu stojí v cestě.

Read more
hp endif; ?> >