Iluze

Iluze je vytvoření nehmotného předmětu, či osoby, které budí dojem reálné existence. Ve skutečnosti ho tvoří silná psychická koncentrace. Jakmile se iluzionista přestane soustředit, iluze se rozplyne. Lze ji použít k odlákání pozornosti, vábničku či k zastrašení většího množství nepřátel.

Iluze

Podobné schopnosti