Neviditelnost

Pomocí neviditelnosti je možné se kamkoliv proplížit, ať už je den či noc. Je však třeba myslet na to, že jedinými ošálenými smysly jsou oči. Dotyčného lze stále slyšet, je možné se ho dotknout, a pokud ho někdo označí třeba barvou, tak půjde i vidět.

Neviditelnost

Podobné schopnosti

Schopnosti-ikony
Schopnosti-ikony