Justice League

Celé jméno: Justice League

Česky: Liga spravedlnosti
Zařazení: dobro
Vůdce: Superman, Batman, Cyborg, Martian Manhunter, Wonder Woman
Status: aktivní
První záznam: 1960
Spojenci: Doom Patrol, Justice League America, Justice League Dark, Teen Titans
Nepřátelé: Secret Society

Justice League, původně také známá jako Justice League of America (jméno bylo později zkráceno), je tým tvořený nejsilnějšími superhrdiny. Každý superhrdina se sice věnuje ochraně svého okolí, nicméně když je hrozba natolik vážná, že je ohrožen život na celé planetě, začnou superhrdinové spolupracovat jako tým. Jedním z takovýchto mocných nepřátel je třeba Darkseid. Ten chtěl dobýt zemi pomocí svých démonických přisluhovačů.

Naštěstí se Batman, Green Lantern, Flash, Superman, Wonder Woman Aquaman a Cyborg spojili a podnikli mocný protiútok, čímž Darkseidovou invazi odvrátili. Vědomi s i toho, že nejednalo o poslední hrozbu takovýchto rozměrů, vytvořili na orbitě společnou základnu zvanou Watchtower. Jejich řady se poté rozrostli ještě o několik dalších členů, kteří často sloužili jako záložní síla. Jednalo se například o Shazama, Green Arrowa nebo Zatannu.