Mrazící zbraň

Mr. Freeze využil své znalosti kryogeniky a sestrojil zbraň, která dokáže emitovat ledový paprsek, jež zmrazí vše, s čím přijde do kontaktu. Může tak zmrazit živé i neživé objekty, čímž je vyřadí z provozu. Pokud je zbraní zasažen člověk či zvíře, musí být do 3 minut pomalu rozmrazen, jinak zasažený zemře. Paprsek je dostatečně silný na to, aby zpomalil i pád z velké výšky, pokud je namířen směrem k zemi. Zbraně byly postupně obměňovány a vylepšovány. Kromě přenosných variant s omezeným výkonem, byly vyvinuty i zbraně s větším výkonem, napojené přímo na Freezův oblek. Zbraň může být upevněna na konstrukci a vytvořit tak účinnější mrazící dělo.

Vlastníci
Mrazící zbraň