Změna DNA

Malou změnou DNA je možné vytvořit rostlinné, zvířecí, nebo i lidské supermutanty. Je však třeba dát si pozor, aby se neobrátili proti svému stvořiteli. Také je možné změnit svou vlastní DNA a získat tak odolnost vůči nemocem, nebo získat nové schopnosti.

Změna DNA

Podobné schopnosti