Supersluch

Supersluchem lze odhalit nepřítele dříve, než je vidět, a ani mistr v plížení neumí utišit tlukot svého srdce tak, aby nešel slyšet. Navíc podle tlukotu srdce může člověk se supersluchem odhalit, zda mu dotyčný nelže, protože při lhaní se většinou zvyšuje tep. Nadprůměrný sluch však zároveň způsobuje, že hlasité zvuky jsou utrpením.

Supersluch

Podobné schopnosti

Schopnosti-ikony