Zuřivost

Zuřivost, nebo též berserker, je bezmyšlenkovitý záchvat vzteku, který zcela zastře rozumné uvažování a zároveň znásobí sílu. Osoba, která propadla zuřivosti bezhlavě útočí na všechny kolem sebe a jen velmi obtížně se zastavuje.

Zuřivost

Podobné schopnosti

Schopnosti-ikony